Recyclage centraal in uw mvo-strategie

Hecht uw bedrijf veel belang aan de maatschappelijke en milieu-impact van zijn activiteiten? Uw afval speelt daarin een belangrijke rol. Bij Belmans Recycling hebben we de expertise en het materieel om uw afval correct te verwerken en recycleren. Reken op ons voor de uitvoering van uw mvo-strategie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker

Volgens Statbel, het Belgische statistiekbureau, produceren de Belgische bedrijven elk jaar bijna 60 miljoen ton afval. Dat afval komt van de bouw (bijna 20 miljoen), de industrie, de landbouw en de dienstensector. De economische en ecologische kosten zijn enorm. Afval verminderen, sorteren en het recyclagepercentage verhogen krijgen daarom steeds meer aandacht binnen bedrijven en vormen de fundamentele assen van een mvo-beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

 

Tegelijkertijd raken de natuurlijke rijkdommen langzaam uitgeput, waardoor een deugdzamer model is ontstaan, de circulaire economie. Dat model produceert zonder grondstoffen, water en energie te verspillen, en zorgt er al tijdens de ontwerpfase van een product voor dat de gebruikte materialen vlot kunnen worden gesorteerd en gerecycleerd.

Heeft uw bedrijf al een mvo-strategie?

De volgende vragen laten u toe om een eerste stand van zaken over uw afvalbeheer op te stellen :

  • Welk type afval produceert uw onderneming?
  • Wat zijn de belangrijkste bronnen van afval?
  • Hoe groot is het aandeel van het afval dat wordt gerecycleerd of hergebruikt?
  • Hoe probeert uw bedrijf de beheer- en verwerkingskosten van het afval te verminderen?
  • Hoe kan u het energieverbruik van uw onderneming verminderen?

U kan ook de hulp van een professional inschakelen. Vanuit onze jarenlange ervaring helpen we u om de beste recyclage- en hergebruikoplossingen voor uw afval te vinden. Onze teams en machines gaan in heel België aan de slag. We vatten het maximale potentieel van uw afval en garanderen de traceerbaarheid en de rapportering van de gegevens die u in de verslagen over uw mvo-beleid wil opnemen.

 

Zoekt u een partner voor de uitvoering van uw mvo-strategie? Neem contact op met Belmans Recycling.

Scroll naar top